Oto waniejsze zwizki produkowane przez pijawki:
- HIRUDYNA
substancja biakowa, ktra zapobiega krzepniciu krwi.
- BDELINA
jest inhibitorem protez takich jak trypsyna, chymotrypsyna i plazmina, ktre s czynnikami stanw zapalnych i ich rozprzestrzeniania si w tkankach.
- HIRUSTAZYNA
jest kolejnym zidentyfikowanym niedawno antykoagulantem produkowanym przez Hirudo medicinalis.
- GILANTYNA
wyizolowana zastaa z gruczow linowych pijawki Haementeria ghilianii. Jest biakiem zawierajcym due iloci siarki. Dziaa jako antykoagulant i silny lek antyprzerzutowy.
- APYRAZA
jest potnym enzymem upynniajcym krew (zmniejszajcym jej lepko).
- EGLINA
jest silnym rodkiem przeciwzapalnym (inhibitorem czynnikw stanw zapalnych) oraz bardzo aktywnym antyutleniaczem.
- HEMENTYNA
jest fibrynogenolitycznym enzymem zdolnym zapobiega krzepniciu krwi oraz rozkada (inkoagulowa) utworzone ju zakrzepy.
- DESTABILAZA
jest fermentem charakteryzujcym si silnym dziaaniem przeciwagregacyjnym powodujcym rozkadanie zakrzepej krwi
- HIALURONIDAZA
jest substancj o podwjnym dziaaniu. Jest silnym antybiotykiem oraz czynnikiem umoliwiajcym szybkie przenikanie przez bony komrkowe, ssiadujcych ze sob komrek i tkanek ciaa.
- LIPAZY i ESTERAZY
to substancje powodujce rozkad tuszczy.
- SUBSTANCJE ZNIECZULAJCE
niezidentyfikowane bliej, silne czynniki przeciwblowe.
- ANTYELASTAZA
ogranicza dziaania elastaz, to jest fermentw, ktre degraduj skrn elastyn.
- SUBSTANCJA ROZSZERZAJCA NACZYNIA KRWIONONE
bardzo podobny do histaminy bliej nie zidentyfikowany jeszcze zwizek organiczny.
- NEUROTRANSMITERY
zwizki biochemiczne regulujce przepywy impulsw elektrycznych w komrkach nerwowych.
- ANTYBIOTYK CHLOROMYCETYNA
posiada bardzo silne dziaanie przeciwbakteryjne.
- SUBSTANCJE ANTYNOWOTWOROWE
w dowiadczeniach naukowych prowadzonych na myszach z wszczepionym laboratoryjnie nowotworem misaka T 241, uzyskano wstrzymanie rozwoju guzw nowotworowych, a take ich cofanie si po zastosowaniu ekstraktu z gruczow linowych pijawki Haementeria ghilianii.
 

Leczenie pijawkami

Hirudoterapia
Jeeli pacjent pokona wewntrzny lk bd obrzydzenie - nabierze przekonania, e te malutkie stworzenia stworzonka dadz nam znacznie wicej ni zaywane garciami chemiczne preparaty.

Warszawa, ul.Marszakowska, tel.

Katalog SEO: katalogseo.net.pl
 linki
wykonanie: GrafMedia